Global Navigation
Бързо Свързване
Желаете да Ви се обадим, моля попълнете следната информация и ние ще се свържем с Вас.
ISO 9001-2008 Certified
Аутсорсинг

Модел на Доставка

Уточняването на предимствата на аутсорсинга стана ясно и вече може да преминем към предложените от нас модели, които са на разположение за аутсорсване на вашите уеб изисквания. По същество, предлагаме два модела на аутсорсинг. Те са, както следва:
Въз основа на проект
Внедряване на посветени специалисти
Моделът базиран на проект
Моделът базиран на проект, който предлагаме е много прост. Всичко, което трябва да направите, е да предадете изискванията на клиента на нас (може да ни даде името или контактите на клиента, или може да не го правите) и ще ви изпратим оферта (например US $ 2000).
Вие сте свободни да таксувате колкото решите вашия клиент (например US $ 4000). Когато сделката се осъществи, можете да ни изпратите детайлите на проекта и ние ще завършим проекта за вас.
Процесът, който следваме по време на етапа на разработка ще ви държи напълно информирани за напредъка всекидневно. Като резултат, вие печелите огромни печалби, без да се налага да наемате екип и без оперативни главоболия.
След като отношенията ни започнат, ние ще печелим чрез редовни проекти, които ще ни предавате, а вие ще печелите само с предаването на новата работа, оставяйки разработката на нас.

Моделът на Внедряване на посветени специалисти
При моделът на Внедряване на посветени специалисти, който Ви предлагаме е много прост. Всъщност този модел на аутсорсинг дава възможност за поемане на проекти в голям мащаб и доставяне до клиенти по целия свят от Българският Център за Разработки, като получат свой собствен специален екип. В действителност ние от Варнасофт ще направим всичко още от назначаването на екип от специалисти до предоставянето на проектите.
Този модел на аутсорсинг по същество би осигурил пълно спокойствие за вас - както по отношение на назначаване и ангажиране на специалисти, така и за предоставяне на проектите в срок.
Другото значително предимство е в общите разходи, направени от вас. На практика този модел Ви дава възможност да държите оперативните си разходи на минимални стойности с високи коефициенти на рентабилност

 
Скайп @
varnasoft
Целия Свят
+359 898 554299
България
+359 898 554299
Великобритания
+359 898 554299
САЩ и Канада
+359 898 554299