Global Navigation
Бързо Свързване
Желаете да Ви се обадим, моля попълнете следната информация и ние ще се свържем с Вас.
ISO 9001-2008 Certified
Аутсорсинг

Аутсорсинг център - България

Днес повечето организации разчитат на групи от талантливи хора, за да направят основните си задачи. Те също така осъзнават, че има недостиг на квалифицирани работници и специалисти. Тези специалисти са също с много висока цена. Това е мястото, където идва аутсорсването на бизнес процеси (BPO). аутсорсинг на бизнес процеси може да се определи и като деблокирането на технологии или специализирани процеси, или специализирани доставчици за да предоставят управлението на процесите и приложенията на своята организация.
Организациите в днешно време все по-често аутсорсват техните ИТ изисквания към държави като нашата. С очевидния ефект върху разходите, друг аспект, който все повече компании осъзнават (откриват) е, че аутсорсинг доставчиците могат да доставят стандарти за качество от световна класа. Уеб услуги или проекти формират част от гамата от услуги, които се възлагат на българските фирми, като част от глобалните информационни технологични изисквания.
Нашата компания Варнасофт ООД е тук, за да осигури аутсорсинг на първокласни уеб услуги на конкурентни цени. Промоционирана, като Варнасофт, компанията се ангажира да въведе глобален отпечатък в този бизнес на аутсорсинг и в крайна сметка да стане модел, който другите да следват.
Нашите талантливи специалисти могат да бъде назначавани за уеб-базирани задания, като се започне от създаване на уеб сайтове и тяхното мощно промоциониране в мрежата, разработването и прилагането на високотехнологични уеб-базирани приложения, като системи за управление на клиенти, системи за управление на съдържанието, дискусионни форуми, блогове, приложения за електронна търговия, онлайн магазини, портали, инструменти за отчитане и т.н.
С появата на интернет, високоскоростните комуникационни линии, VoIP и екипи желаещи да работят денонощно, комуникационната пропаст между възложители и изпълнители се намали значително. И комуникацията от основна пречка за ефективното осъществяване на проекти в миналото, днес се превръща едно от най-големите предимства. Възложители на аутсорсинг като Вас може лесно да ангажират нашите специалисти стоейки на другия край на света с минимални трудности за получаване на оптимални резултати.

 
Скайп @
varnasoft
Целия Свят
+359 898 554299
България
+359 898 554299
Великобритания
+359 898 554299
САЩ и Канада
+359 898 554299